Ayselin YILDIZ Yaşar University

INOV514 Proje Yönetimi

 INOV 514 Proje Yönetimi (2014-15 Fall)

  • This course is offered in Turkish as part of the Business Engineering curriculum (Graduate School of Natural Sciences).
  • The course is also a part of the Jean Monnet Module of “EU Grants and Project Management”
  • After the successful completion of this course, the students receives the certificate of “Project Cycle Management”

 INOV514 Ders Tanıtım Formu (Syllabus)

Ders Notları I
Ders Notları II 

Vize Güz 2014

Vize Sorusu: Projenizin faaliyetlerini “ana faaliyetler” ve “alt faaliyetler” şeklinde belirterek detaylı açıklayınız (Max.5 sayfa, Times New Roman, 12 punto, tek veya 1,5 satır aralığı).

Her bir faaliyetin SMART yazılabilmesine, faaliyetin amacı, sonucu, süresi ve bu faaliyet sonunda üretilmesi beklenen ürün/hizmet ilişkisine dikkat ediniz. Teslim edilecek dökümanın kapak sayfasının vize katılım teyidi olarak her bir grup üyesinin adı soyadı ve imzası bulunmalıdır. E-posta ile gönderilen teslimler kabul edilmeyecektir.

Son teslim tarihi: 28.11.2014
Teslim Yeri: AB Merkezi (Yeni Bina, 1.kat)
Not: 27.11.2014 tarihinde ders yapılmayacaktır.

Faaliyet Planlaması ile ilgili Kaynak-Okuma

Yıldız, A. (2016). “Faaliyet Planlaması, Kaynak Planlaması ve Bütçe ”. In Toker, H.,İnceoğlu Ç., Yıldız, A. Ozerim, G., Koçtaş Ö. (Ed.). Proje Tasarımı, Bilim Kültürü Serisi, Açık Ders Kitabı, İzmir ISBN: ISBN 978-975-6339-52-7INOV514

Ayselin YILDIZ Yaşar University

Site Visitors